LymeMed Nederland
Website voor Medici
protocollen
afbeeldingen
laatste update: maart 2008
Protocollen


Praktische aanbevelingen bij de diagnostiek

Praktische aanbevelingen bij de diagnostiek van Lyme-borreliose conform de ILADS guidelines.

Symptomen checklist [DOC]
Deze lijst met merendeels aspecifieke verschijnselen die vooral gezien worden bijsubacute en chronische vormen van Lyme-borreliose, kan gebruikt worden bij de anamnese en bij het monitoren van de behandeling.

Formulier: Anamnese en onderzoek en diagnostische scoring bij (verdenking) Lymeborreliose [DOC]
Dit formulier kan de clinicus gebruiken bij de screening en het in kaart brengen van relevante gegevens voor diagnostiek van Lyme- borreliose. Het formulier bevat ook een scoringprotocol dat genuanceerde diagnostiek en behandelkeuzes ondersteunt (zie ook de praktische aanbevelingen voor uitleg)

Geheugensteun symptomen Lyme-borreliose en co-infecties [DOC]
In dit document wordt een uitgebreide beschrijving met symptomen en syndromen gepresenteerd die kunnen voorkomen bij Lyme-borreliose en co-infecties. Symptomen zijn geordend naar orgaansysteem. De indeling sluit aan bij het anamnese en onderzoek formulier dat een korte versie van deze lijst bevat. De beschrijving is samengesteld op basis van litteratuur en ervaringsinformatie van J. Burrascano (internist), R. Brandsfield (psychiater) en B. Fallon (neuro-psychiater). In bijlage worden de symptomen van encephalopathie extra uitvoerig beschreven. Voor wetenschappelijke onderbouwing verwijs ik naar wetenschap.

Praktische aanbevelingen bij de Behandeling
Praktische aanbevelingen bij de behandeling van Lyme-borreliose conform de ILADS guidelines.

Behandelprotocollen in schema (PDF)
Schema met aanbevelingen voor de antimicrobiële behandeling.

Praktische handleiding lab diagnostiek
Werkwijzen om bloed of serum op te sturen en te laten testen in Keulen of Weert.

Jemsek Specialty Clinic
Op deze site van de Jemsek Specialty Clinic, gespecialiseerd in behandeling van HIV en chronische Lyme-borreliose, is een uitvoerige beschrijving te vinden van hun opvattingen t.a.v. de diagnostiek en behandeling van Lyme-borreliose geïllustreerd met foto's. Deze beschrijving is gebaseerd op wetenschappelijke informatie in combinatie met jarenlange klinische ervaring bij een groot aantal chronische Lyme-patiënten. Een illustratie van wat er in Nederland nog ontbreekt.

Diagnostic hints and treatment guidelines
Nieuwe richtlijnen van Joseph J Burrascano, Jr., M.D., 15e editie, Updated September, 2005
In deze praktische richtlijnen worden de ILADS-opvattingen verder in detail uitgewerkt en zijn ook de adviezen over de diagnostiek en behandeling van co-infecties te vinden.
Deze richtlijnen zijn, naast de wetenschappelijke feiten, gebaseerd op meer dan 20 jaar klinische ervaring met duizenden patiënten en daarom zeer aan te bevelen.
Uitzondering vormen de passages over behandeling van neurotoxinen en voedingssupplementen die naar mijn mening nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en deels omstreden zijn.