LymeMed Nederland
Website voor Medici
afbeeldingen
faq
Veel gestelde vragen en Handleiding en Regels voor gebruik van het besloten forum.
Laatste update: maart 2005
FAQ
  • Loopt de behandelend arts een groot risico door deze dosering (400 mg doxycycline) voor te schrijven? (inspectie?)
  • Wie is juridisch verantwoordelijk?
  • De ILADS richtlijn geeft voor mij toch geen duidelijk beeld hoe te handelen in stadium “late disseminated”. Behandelen tot klachten weg, tja wat is weg, geen literatuurverwijzing?
  • Is het noodzakelijk 400 mg doxycycline per dag te nemen?
  • Hoe zit het met de bijwerkingen?
  • Hoe controleer je op bijwerkingen? ( bloedbeeld? Lever- en nierfuncties?)
  • Hoe lang blijf je doorbehandelen?
  • Is het aan te bevelen om na een aantal weken een pauze in te lassen?
  • Een patiënte heeft in het verleden na een tekenbeet en erythema migrans een kuur van 2 weken doxycycline 200 mg gehad. Na enkele jaren heeft zij naast chronische vermoeidheid een neurologisch beeld ontwikkeld dat aan MS doet denken. De neuroloog die haar behandelt meent dat het geen neuroborreliose kan zijn omdat de ELISA-test en serologie in de liquor negatief is. Patiënte heeft echter ook een test in Keulen laten doen waarbij de Western Blot in het bloed positief was. De neuroloog heeft haar voor de zekerheid 4 weken doxycycline 200 mg gegeven en is nu van mening dat het geen neuroborreliose meer kan zijn. Hij denkt aan Post Lyme Syndroom of MS. Patiënte is echter van mening dat ze nog Lyme-ziekte heeft en vraagt om verdere behandeling. Wat is uw mening en advies?

Op het besloten Forum staan de antwoorden.

Toegang tot het besloten forum verloopt in twee stappen:

1. Stuur uw naam, functie, praktijkadres en BIG-registratienummer in een e-mail naar de site-beheerder:
Vermeld in de e-mail tevens welke gebruikersnaam u op het forum wilt gebruiken. Een wachtwoord krijgt u automatisch, maar u mag ook direct een door u gekozen wachtwoord opgeven.
Via uw Profiel kunt u later altijd uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.

2. Na controle van de gegevens wordt er een account voor u gemaakt. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail met daarin uw inloggegevens.
Hierna kunt u inloggen, zodat u toegang krijgt tot het besloten forum. U kunt dan zelf nieuwe onderwerpen starten of antwoorden op andere berichten. Tevens kunt u dan Privé berichten sturen naar andere geregistreerden.

Als u bent ingelogd, dan kunt u via de knop "Profiel" uw Profiel informatie opgeven en Voorkeuren instellen.

Regels voor gebruik van het besloten forum


Door registratie voor het besloten forum verbind men zich aan de volgende regels:

1. Het forum is alleen toegankelijk voor BIG-geregistreerde medische professionals.
2. De sitebeheerder zal er binnen de beschikbare mogelijkheden op toezien dat alleen BIG-geregistreerde medische professionals toegang hebben tot het forum. Dit kan echter dit niet met 100% zekerheid worden gegarandeerd.
3. Voor het besloten forum gelden dezelfde regels van vertrouwelijkheid als bij presentaties, intercollegiaal overleg, intervisie en casuïstiekbesprekingen. Bij inbreng van casuïstiek wordt men geacht patiëntengegevens zo te presenteren dat de privacy van patiënten gegarandeerd is.
4. Het is niet geoorloofd de inhoud van berichten van collega's buiten het forum te citeren of op een andere wijze naar buiten brengen zonder expliciete toestemming van de auteur van het bericht.
5. De sitebeheerder is te allen tijde gerechtigd berichten of delen daarvan van het forum te verwijderen als deze naar zijn mening de privacy van personen schaden of in strijd zijn met algemeen geldende ethische normen.
6. Geregistreerde deelnemens zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het beoordelen en toepassen van de informatie en adviezen die zij via het forum verkrijgen. De samenstellers van deze website accepteren op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van berichten of het toepassen van de geboden informatie.