LymeMed Nederland
Website voor Medici
afbeeldingen
opinie en discussie
NB: Dit zijn veelal PDF-files, waarvoor u Adobe Reader nodig hebt.
laatste update: maart 2008
toegevoegd: "Nieuwe IDSA richtlijn onder vuur" en "Bestaat chronische lymeziekte nu wel of niet?"
Opinie en Discussie


Nieuwe IDSA richtlijn onder vuur
[DOC]
De Amerkaanse IDSA-richtlijnen voor de behandeling van Lymeziekte is vergelijkbaar met de CBO-richtlijn in Nederland. Onlangs zijn deze IDSA richtlijnen herzien en gepubliceerd in november 2006. In reactie op deze herziene richtlijn is een stroom van kritiek gekomen zowel van artsen als lymepatiënten. Er is veel verontrusting en verontwaardiging over de gevolgen die deze herziening teweegbrengt voor lymepatiënten. Hier volgt een boemlezing van de reacties.

Bestaat chronische lymeziekte nu wel of niet? [PDF]
Een recent artikel in het New England Journal of Medicine ontkent het bestaan van chronische lymeziekte en heeft voor hernieuwde grote verontwaardiging geleid onder lymepatiënten, artsen en wetenschappers. Het artikel werd geschreven door Feder e.a. (alle schrijvers zijn directe leden van de IDSA-richtlijnen commissie of daar nauw bij betrokken).

Door te appelleren aan de behoefte aan geruststellende eenduidige simpele antwoorden zet Feder de niet goed geïnformeerde lezer op het verkeerde been en wordt deze verleid tot een “zie je wel het is allemaal onzin” reactie. De werkelijkheid is echter complexer en minder geruststellend. Over chronische Lymeziekte zijn de boeken nog lang niet gesloten zoals dit artikel ten onrechte suggereert. Dr. Jemsek (infectioloog en gespecialiseerd in de ziekte van Lyme) heeft samen met ander ILADS-collega’s een reactie geschreven op het artikel van Feder e.a..

In zijn reactie betoogt Jemsek dat het artikel van Feder een achterhaald, simpel, eenzijdig en sterk bevooroordeeld beeld geeft van het Lyme- vraagstuk. Onder het mom van objectieve wetenschap, wordt literatuur eenzijdig geselecteerd en geïnterpreteerd om vooraf vaststaande ideeën te legitimeren. Jemsek maakt aannemenlijk dat andere dan alleen wetenschappelijke motieven hierbij een rol spelen.

Discussie met microbioloog i.o. Bulnes
Columnist en microbioloog i.o. Bulnes schreef eind 2006 in Bionieuws, een blad voor biowetenschappers, een kritische column over deze website en in het bijzonder over het commentaar op de CBO-richtlijn van A. Klusman.
Hierna werden nog een aantal reacties van Klusman en Bulnes in Bionieuws geplaatst. Deze discussie wordt weergegeven en voortgezet met een uitgebreide repliek van A. Klusman waarin hij meer in detail op de beschuldigingen van Bulnes ingaat.

Antibiotica versus afwachten
60 nr 34. 26 augustus 2005 . MEDISCH CONTACT
In dit artikel in Medisch contact geven J. van Steenbergen (mede-opsteller van de CBO-richtlijn Lyme-borreliose) en A. Klusman in het kader van “medische controversen” hun visie op de diagnostiek en behandeling van Lyme-borreliose in Nederland.

Briefwisseling met Vakgroep van het LVF
Briefwisseling met de Vakgroep Medische Microbiologie van het Laboratorium voor Volksgezondheid Friesland n.a.v. hun schrijven over deze website aan artsen in de regio Friesland.

Lyme disease: point/counterpoint [PDF]
Door Raphael B Stricker, Andrew Lautin and Joseph J Burrascano
In dit recent verschenen artikel zetten Stricker, Lautin en Burrascano
nog eens helder uiteen waarin de ILADS opvattingen verschillen van de
oude opvattingen (zoals de Nedelandse CBO richtlijn). Dit standpunt
wordt puntsgewijs onderbouwd met de meest recente wetenschappelijke
gegevens. Een aanrader.

Lyme Disease: Two Standards of Care [PDF]
Door Lorraine Johnson, JD, MBA Executive Director, CALDA
In dit zeer helder geschreven artikel wordt gepleit voor een gedifferentieerd behandelaanbod op basis van twee verschillende evidence based “standards of care” en de keuzevrijheid van patiënten.

Evidence-based medicine: multiple perspectives [PDF]
Door Oster, Brand, Bransfield en Shepler uit Lyme Times Number 33
Discussie tussen collega’s over de manier waarop evidence based medicine moet worden toegepast in relatie tot Lyme-borreliose.

Will There Ever Be An Accurate Test for Lyme Disease? [PDF]
Door Tom Grier, biowetenschapper en auteur van populair wetenschappelijke artikelen en boeken over Lyme-ziekte.
Heldere en wetenschappelijk onderbouwde uitleg over de beperkingen van de verschillende testmethodes die bij Borreliose worden gebruikt.

Lyme Disease: What We Know and What We Don’t Know [PDF]
Door Tom Grier, biowetenschapper en auteur van populair wetenschappelijke artikelen en boeken over Lyme-ziekte.
Tom Grier geeft in de voor hem kenmerkende heldere en compacte schrijfstijl een samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis en de vragen die nog niet beantwoord zijn. Vervolgens wijst hij op een aantal gebieden waar verder wetenschappelijk onderzoek verricht zou moeten worden.

Artikelen Van Robert Bransfield, M.D
Compilatie van opinie-artikelen over neuropsychiatrische aspecten van Lyme-ziekte
door Robert Bransfield, M.D, psychiater en Lyme-specialist
Gepubliceerd in Lyme Alliance Newsletter.

Gefahr durch Zeckenbisse [VIDEO]
Die Gefahr, von einer Zecke gebissen zu werden, ist in ganz Deutschland hoch. Und, sie sind mit gefährlichen Krankheitserregern verseucht.
28. September 2004